Caută după:

 
 
 

Clasicismul

Transmite emoții

Autor: Administrator Weblogro 25-11-2013, 20:03, Articole literare, Vizualizări: 4281

Clasicismul

 

 

• Geneza terminului

 

  Din latină ”clasicus” înseamnă: model, etern, actual, ideal, etc. Literatura clasicismului tinde spre raționalism în defavoarea fanteziei. Spre generalzare - în defavoarea concretului. 

 

• Corelația clasicism-antichitate

 

  Anume antichitatea este acel model de inspirație, sistem estetic etern pentru clasicismul din secolul al XVII-lea. Din literatura antică greacă și latină s-a preluat fondul tematico-ideatic și stilistic: motive, teme, idei, subiecte, versificație, ș.a. Totuși, având aspecte comune, clasicismul și antichitatea nu sunt noțiuni identice.

 

• Raportul clasicism-clasic

 

  Nu tot clasicismul este clasic și nu tot ce este clasic ține de clasicism. Noțiunea ”clasic” este mai amplă și mai abstractă decât noțiunea ”clasicism”.

 

  Clasicismul este un curent literar în timp ce etapa clasică în dezvoltarea sa o pot avea majoritatea sistemelor literare atunci când ating apogeul dezvoltării sale. De ex.: Etapa clasică în dezvoltarea Realismului, Romantismului, ș.a. curente

 

  În calitate de curent literar clasicismul nu apare accidental. Germenii acestuia se urmăresc încă în cultura Renașterii prin: admirație față de antichitate, credință în rațiune ș.a. Astfel în teoria și practica teatrului italian renascentin deja sunt formulate și folosite unele particularități, care mai târziu vor fundamenta estetica clasicismului: ierarhia genurilor literare și interzicerea categorică a suprapunerilor, armonizărilor; tematica eroică a tragediei (necotidiană); eroul sublim; moartea eroului în finalul operei; regula celor 3 unități (timp, spațiu și acțiune)

 

  Baza filosofică a clasicismului este Raționalismul lui Rene Descartes. Această situație a fost pregătită de dezvoltarea considerabilă a științelor și tehnicii. Filosofia Carteziană se caracterizează prin dualism (opoziție dintre două sisteme care se dezvoltă concomitent). Descartes accepta existența atât a materiei, cât și a spiritului. Dar a dedus existența omului și a tot ce-l înconjoară pe om din rațiune. Doar prin intermediul rațiunii omul se conștientizează ca identitate aparte și tot prin intermediul rațiunii își poate legitima, manipula propriul său destin. Homosapiens - stăpânul propriului său destin. 

 

  Dualismul Cartezian pune începutul sistemului antinomic (ce ține de contradicții, ”superior”, ”inferior” cu derivatele sublim/josnic, ceresc/pământesc ș.a.). De aici pornește conflictul principal al tragediei clasicismului: opoziția dintre rațiune și sentiment. Iar în genere raționalismul în literatură presupune: respectarea unor reguli stricte, claritate, transparență, armonie, ordine, ș.a. Raționalismul servește și în calitate de suport idealogic pentru sistemul social Monarhia Absolută. Drept rațiune supremă este considerat monarhul, - singur capabil să domine anarhia feudală și să instaureze în țară liniștea și armonia. 

 

• Periodizările în clasicism

 

I. După loc și succesiune:

 

1) Sec. V î.e.n. - Pericle la Atena, literatura greacă

2) Sec. I î.e.n. - August la Roma, literatura latină

3) Sec al XVII-lea e.n. - Ludovic al XIV-lea în Franța

 

Primele două perioade servesc în calitate de sursă de inspirație pentru perioada a treia. 

 

II. După evoluția esteticii clasicismului:

 

1) A doua jumătate a secolului al XVI-lea caracterizată prin Renașterea Franceză, care s-a manifestat în 1-ul rând prin activitatea Pleiadei. În calitate de model de inspirație a fost Antichitatea receptată haotic.

 

2) 1600-1660 - în calitate de model de inspirație rămâne antichitatea, dar se schimbă forma de lucru. Receptarea ie este supusă unui sistem strict de reguli (Principiul Normativității). 

 

3) A doua jumătate a secolului al XVII-lea - prima jumătate a secolului al XVIII-lea ( clasicismul din secolul al XVIII-lea este numit clasicism luminist). Fundamentul rămâne antichitatea, iar principiul normativității este substituit, de regulă, cu gustul estetic (intermediar între haos și normativitate).

 

Principiile clasicismului se formează în special după apariția ”Ciudului” de Pierre Corneille.   0 0


Categorie: Literatură, artă, cultură

Postarea anterioară: Postarea următoare:

Comentează
 
Mesaje Discuții
Prieteni online 0
Nu a fost găsit nici un rezultat...
Mesaje necitite: 0

Conversați cu prietenii dvs și alți membri ai acestui site în Chat, faceți schimb de mesaje și fotografii.

Pentru a discuta în Chat cu mai mulți prieteni sau autori preferați puteți organiza Conferințe.

La Conferință pot participa prietenii și autorii dvs preferați. În cadrul Conferinței puteți discuta pe diverse teme și trimite imagini și fotografii.

Conferințele sunt ușor de organizat! Pentru a invita un prieten sau autor preferat în Conferință trebuie să apăsați butonul "Adaugă conlocutor"Instrucțiuni de utilizare a chat-ului

Cum pot să încep o discuție în Conferință?